Довиждане детска градина, здравей училище!

17 май, 2022

Децата от 4Б група с учители А.Златева и Е.Ганчева, представиха последния си спектакъл „Довиждане детска градина, здравей училище“ пред своите родители и гости! Благодарим на целия екип за обичта и за труда, а на бъдещите ученици, желаем здраве, любознателност и много усмивки! На добър час!

4б   4б гр

Пролетна забава в горската дъбрава

17 май, 2022

На 16.05.2022 г. децата от 2 Б група с учители М.Червенкова и М.Цанева, представиха пред родители и гости спектакъл „Пролетна забава в горската дъбрава“

2б  2б гр

План по БДП за учебната 2021/2022 г.

26 февруари, 2022

План БДП 2021/2022 г.

„Бъднивечерска приказка“

14 декември, 2021

Днес 14.12.2021 г. по традиция децата от 4 А подготвителна група, ще зарадват своите родители с прекрасни изпълнения(макар и на запис)на коледни песни, стихчета и познания за народните обичаи. Този ден остава специален, eдинствен и неповторим за тях. Браво на децата и техните учители за старанията и подготовката на този прекрасен празник „Бъднивечерска приказка“ да бъде осъществен!

viber_изображение_2021-12-14_12-32-37-816viber_изображение_2021-12-14_12-32-38-475

Ден на християнското семейство

14 декември, 2021

На 16.11.2021 г., децата от 3 В група отбелязаха и поздравиха с песни, танци и стихчета, чрез записан клип – тържество по случай деня на християнското семейство!

ДХС

Съобщение

10 март, 2021

Уважаеми родители,
Информирам Ви, че към 10.03.2021 г. в ДГ № 50 „Зайчето Куики“ има един служител, който е с положителен PCR тест за COVID-19. Групата, в която работи служителят не е поставена под карантина, тъй като следваме „Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция“ и указания на СРЗИ.
Нямаме информация за деца, заразени с COVID-19.
При нови случаи и при необходимост, ще продължаваме да Ви държим информирани.
Пазете се здрави!
Директор на ДГ № 50
/Р. Алексиева/

Покана

16 февруари, 2021

ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ГРУПИТЕ
ЗА УЧАСТИЕ В СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДГ № 50
ПОКАНА
За подпомагане развитието и граждански контрол на управлението на ДГ № 50 „Зайчето Куики“ и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г., предстои създаването на Обществен съвет към ДГ № 50 „Зайчето Куики”.
Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на образователни политики на детската градина и създадените традиции за съвместна работа с родителите, Ви каня на 04.03.2021 г. от 17:30 ч. в Музикалния салон на ДГ № 50 „Зайчето Куики”, ул. „Осогово“ № 1, за провеждане на събрание на родителите при следния ДНЕВЕН РЕД:
- Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата – функции и организация на работата на Обществения съвет.
- Избор на членове и резервни членове на Обществения съвет към ДГ № 50 „Зайчето Куики”.
Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на ДГ №50 „Зайчето Куики“.
Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.
Директор на ДГ № 50
/Р. Алексиева/

На вниманието на родителите

16 ноември, 2020

На вниманието на родителите на децата от ясла, първа и втора група

Уважаеми родители,

Прилагам заявление за отсъствие на децата, които ще си останат вкъщи за периода на обявената извънредната епидемична обстановка. Служебно я,I,II гр.

Моля изпращайте заявленията на eл. поща: dg50@abv.bg

Заявлението важи за периода на обявената извънредната епидемична обстановка. 

На вниманието на родителите на децата от Трета и Четвърта група, подлежащи на задължително предучилищно образование.

Уважаеми родители,

Прилагам заявление за отсъствие на децата, които ще си останат вкъщи за периода до 31.12.2020 г.   Служебно ПГ

Моля изпращайте заявленията на eл. поща: dg50@abv.bg

Отсъствията на децата от подготвителните групи в училища и детски градини за периода от 13.11.2020 г. до 31.12.2020 г. са допустими по желание на родителите след писмено уведомление до директора.

Прилагам заповед на МОН :  Stolichna_obstina

Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция

23 октомври, 2020

Уважаеми родители,
Във връзка с установени случаи на COVID-19 на родители на деца от детската градина, Ви информирам, че според Насоки за работа на детските градини в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година и указания и заповеди на МЗ и Столичната РЗИ, Ви информирам следното:
- при установен случай на служител на детската градина се поставя под карантина групата и контактните от първа линия;
- при установен случай на родител на дете, семейството остава под карантина, а персонала и децата в съответната група са контактни от втора линия, което не налага карантинирането им;
- тестването на контактни лица от първа линия става само по препоръка на личен лекар или Столичната РЗИ;
Допълнително прилагаме Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция, получен от СРЗИ.

2020-10-23-Алгоритъм – последен вариант
Бъдете здрави!

Родителски срещи октомври 2020

5 октомври, 2020

График за провеждане на родителски срещи в ДГ № 50 „Зайчето Куики“

13.10.2020 II „в“ група 17:00 часа

 

13.10.2020 I ранновъзрастова група 17:00 часа

 

13.10.2020 Яслена група 17:00 часа

 

14.10.2020 I „а“ група 17:00 часа

 

14.10.2020 I „б“ група 17:00 часа

Уважаеми родители,

При подходящи метеорологични условия, родителските срещи ще се проведат на двора на детската градина.

Молим Ви да носите лични предпазни средства.

Желателно е присъствието на член от семейството на всяко дете.

С уважение,

Директор на ДГ № 50

/Р. Алексиева/