Настоятелство при ДГ 50 „Куики“, благодари сърдечно на Г-жа Кръстева и екипа ѝ за пълноценното сътрудничество през изминалите години!!!

28 юни, 2019

Н-во при ОДЗ №50