Инструкции за прием на децата в ДГ 50

29 август, 2020

Уважаеми родители,

На  28.08.20 г., се  получиха указания на МЗ за посещението на децата в детските ясли и детските градини.  Съгласно указанията, за да подновите посещението на детето си в ДГ 50 трябва да имате предвид, че са необходими следните изследвания:

  • В случай, че детето  е отсъствало повече от 2 месеца -  еднократен отрицателен резултат за чревни паразити;
  • В случай, че детето е отсъствало повече от 30 дни се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  • В случай, че детето е отсъствало повече от 10 дни, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен,  родителите декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
  • Новоприетите деца ще се приемат след представяне на необходимите документи, съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини  и  Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за организацията и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

118505705_10217724985823685_361251572616286825_n 118538191_10217724986063691_5769771388833326216_n

Публикуваме декларация, която може да попълните.
В случай, че нямате възможност да я попълните и разпечатате, когато подновите посещението на детето в ДГ 50, може да я попълните на място в ДГ 50.   Декларация

Протокол от проведен конкурс по документи за допълнителни образователни дейности през учебната 2020/2021 год.

4 август, 2020

Протокол ДОД

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 година

8 юли, 2020

На основание Раздел II, чл. 8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 166 по Протокол № 13 от 14.05.2020 г. на СОС и решение № 4 по Протокол № 5 от 25.06.2020 г. на педагогическия съвет, директорът на ДГ № 50 „Зайчето Куики” обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/ 2021 г., за:

Английски език, Балет, Йога, Керамика,  Народни танци, Плуване, Футбол

Обява конкурс – английски език

Обява конкурс – балет

Обява конкурс – йога

Обява конкурс – керамика

Обява конкурс – народни танци

Обява конкурс – плуване

Обява конкурс – футбол

 

 

Важно съобщение

9 юни, 2020

Уважаеми родители,
Днес, 09.06.2020 г., при отчитане на резултатите от направени тестове за COVID-19 на част от персонала на детската градина, са установени 3 положителни проби. За резултатите са уведомени всички компетентни органи незабавно. Във връзка с това групи IВ и IVА няма да приемат деца до второ нареждане. Обръщаме се с молба към родителите на децата от всички групи, при възможност да не водят децата на детска градина утре, 10.06.2020 г. В момента в детската градина се извършват санитарно-хигиенни действия. На всички служители ще бъдат направени тестове.
Моля, да бъдем извинени за късния час на изпращане на съобщението. Ръководството на ДГ № 50 Ви уверява, че ще Ви държим в течение за всички последващи действия.
Росица Алексиева,
директор

Важно!

22 май, 2020

Уважаеми родители ,

Във връзка с мерките за организиране на дейността в детската градина / ясла, съобразно заповедта на министрите на здравеопазването и образованието следва да спазвате следните изисквания :

Със Заповед на директора, детската градина ще отвори на 27.05.2020 г.(сряда). Работното време на детската градина ще бъде променено, с цел извършване на цялостна дезинфекция на помещенията. Считано от 27.05.2020 г. работното време с деца на ДГ №50 „Зайчето Куики“ е следното: приемане на деца от 08:00 часа до 09:30 часа, издаване на деца от 16:00 до 18:30 часа;

Приема на децата в сградата ще се осъществява по следния начин:

Родителят отива с детето си до входа на детската градина (крилото, в което се намира групата на детето), след измерване температурата на детето:
- ако групата е на I етаж, детето се завежда от родителя до терасата, от където детето ще влезе;
- ако групата е II етаж, детето влиза през входа и се качва до групата си;

Родителите трябва да информират екипите по групи всеки четвъртък дали детето им ще посещава детска градина идната седмица;

Да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина/ясла;

Да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и обратно винаги, когато това е възможно;

Да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;

Да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина/ясла, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;

Да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване;

Да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина/ясла, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;

Да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);

Да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето;

Да бъдат подходящо облечени за игра навън;

Да имат подсигурени шапки за слънце;

Не се допуска децата да носят играчки от вкъщи;

Не се изисква медицинска бележка и изследване за постъпване в детска градина освен в случаите,  когато детето е с хронични заболявания;

Всички родители трябва да подпишат декларация, че са запознати с изискванията и графика на детската градина / попълва се преди постъпването на детето в детската градина / ясла.

Директор Р. Алексиева

Разпределение по групи от 27.05.2020 г.

I ясла – 8

II ясла – 12

Iа група – 16

Iб група – 10

Iв група – 10

IIа група – 8

IIб група – 11

ПГ 5год. а – 16

ПГ 5год. б – 10

ПГ 6год. а – 9

ПГ 6год. б– 10

 

Съобщение

15 май, 2020

ВАЖНО

Записването на приетите деца в ДГ № 50 „Зайчето Куики“  за учебната 2020/2021 г. ще се извършва съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ на място в детската градина, от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Влизането на всички родители в ДГ № 50 ще се осъществява при стриктно спазване на противоепидемичните мерки – носете лични предпазни средства.

Съобщение

28 април, 2020

Уважаеми родители,

Заповядайте на 30.04.2020 г. (четвъртък) от 10.00 до 12.00 в Дг 50(на товарният вход, от страната на ул. „Брегалница“), за да получите полагащите се продукти за вашите деца, за времето на извънредно положение по схема „Училищен плод“.

Молим Ви, да спазвате противоепидемичните мерки:

- Носене на маска;

- Носене на ръкавици;

- Спазване на дистанция;

- Идва по един родител и без деца

Съобщение „Училищен плод“

23 април, 2020

Уважаеми родители,

По предложение на Държавен фонд „Земеделие“ стартира доставянето на продуктите за всяко дете /без децата в ясла/ по училищните схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. Това ще бъдат плодове, зеленчуци и млечни продукти – единствено сирене и кашкавал.

Общите количества от съответните продукти, които се полагат на дете /без децата в ясла/ за периода от 13 март до 13 май 2020г. в съответствие с допустимите размери на порциите ще бъдат подготвени от доставчика в индивидуална опаковка. Всяко дете/без децата в ясла/ следва да получи в една опаковка, полагащото му се количество продукт за целия период на извънредното положение.

При отказ на родителите да получат продуктите, ДГ№50 „Зайчето Куики” съвместно с Агенция „Социално подпомагане“ ще предостави продуктите на деца от социално слаби семейства.

Във връзка с уточняване броя на родителите които отказват да получат продуктите и тези които желаят да получат полагаемите се продукти и начина на тяхното получаване /по график/, моля да изпратите отговора си на съответния имейл, като задължително посочите трите имена на детето, групата, сградата която посещава:

- ул. „Осогово“ 1

Домакин: Валентина Тенева

имейл: dg50_taksi@abv.bg

 

Възможни отговори:

  1. Желаем да получим продуктите от съответната сграда на детската градина, като се съобразим с изготвения график по групи.
  2. Желаем да получим продуктите в дома си чрез структурите на Министерство на земеделието, храните и горите, за което предоставяме адрес за доставката и телефон за връзка: Адрес:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Телефон:………………………………………………………………………………

  1. Отказваме да получим продуктите.

Име, презиме и фамилия на родителя, който изпраща имейла и името на детето.

Съобщение такси заплащане

30 март, 2020

Уважаеми родители,
Уведомяваме ви, че във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, плащането на таксата за присъствие в детската градина, ще се извършва само по банков път по сметка на ДГ №50 „Зайчето Куики“, към:
Общинска банка АД, филиал Стамболийски IBAN: BG07 SOMB 913031 4308 9000,
BIC: SOMBBGSF
В бланката, освен сумата, задължително се посочват трите имена на детето, групата, която посещава и месеца, за който се внася таксата. Дължимите суми, може да видите в страниците на групите, неплатените такси от месец февруари са подчертани и се заплащат заедно с таксата за месец март.
Суми за допълнителни дейности, не се превеждат по сметка на градината!

Плащането по банков път ще се извършва само в периода на обявеното извънредно положение.

Предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, срокът за плащане се удължава, до приключване на извънредното положение.

За въпроси относно таксите –касиер Валентина Тенева: e_mail: dg50_taksi@abv.bg

Платежно – Образец за вноска

платежно

Съобщение

29 март, 2020

Уведомяваме ви, че със заповед от 26.03.2020 г. министърът на здравеопазването удължава срокът на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително.