Важно съобщение!

24 септември, 2020

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че след установения на 21.09.2020 г. положителен PCR тест на човек от персонала на ДГ № 50 „Зайчето Куики“, на целия персонал в детската градина бяха направени индивидуални PCR тестове и бяха установени положителни проби. За резултатите сме информирали Столичната РЗИ и сме получили следните указания:
1. По изискване на СРЗИ сме предоставили списъци с контактните деца;
2. Лицата с положителен PCR тест, остават под 14- дневна карантина и се връщат на работа след отрицателен тест за COVID-19;
3. Контактните деца остават под 14-дневна карантина.
Поради карантиниране на персонала, в детската градина няма да се приемат деца от Яслена „А“ група до 05.10.2020 г. вкл., Първа ранновъзрастова група до 07.10.2020 г. вкл., Първа „А“ група до 07.10.2020 г. вкл.
Поради неподходящи метеорологични условия се отменят родителските срещи планирани за 24.09.2020 г., 25.09.2020 г. и 28.09.2020 г. При възможност, ще бъдат проведени в началото на м. Октомври.

Важна информация за родителите на децата от ДГ № 50

22 септември, 2020

Уважаеми родители,

В ДГ № 50 има двама служители от Яслена „А“ група, с положителни PCR проби за COVID-19.
Съгласно Насоки за работа на детските градини през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19 считано от днес 21.09.2020 г.,Яслена „А група се поставя под 14-дневна карантина.  Предоставили сме в СРЗИ списък на контактните лица и ще бъдете инструктирани за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето. Поради карантиниране и на персонала, децата в Яслена „А“ група ще бъдат приемани от 05.10.2020 г.

Директор на ДГ № 50 /Р. Алексиева/

Родителски срещи септември 2020 год.

9 септември, 2020

График за провеждане на родителски срещи в ДГ № 50 „Зайчето Куики“ за учебната 2020/2021 година

Дата Група Час
16.09.2020 IV „а“ група 17:00 часа
16.09.2020 IV „б“ група 17:00 часа
17.09.2020 II „а“ група 17:00 часа
17.09.2020 II „б“ група 17:00 часа
18.09.2020 III „а“ група 17:00 часа
18.09.2020 III „б“ група 17:00 часа
24.09.2020 II „в“ група 17:00 часа
24.09.2020 I „а“ група 17:00 часа
25.09.2020 I „б“ група 17:00 часа
25.09.2020 I ранновъзрастова група 17:00 часа
28.09.2020 Яслена група 17:00 часа

 

Уважаеми родители,

При подходящи метеорологични условия, родителските срещи ще се проведат на двора на детската градина.

Молим Ви да носите лични предпазни средства.

Желателно е присъствието на член от семейството на всяко дете.

С уважение,

Директор на ДГ № 50

/Р. Алексиева/

 

 

 

Инструкции за прием на децата в ДГ 50

29 август, 2020

Уважаеми родители,

На  28.08.20 г., се  получиха указания на МЗ за посещението на децата в детските ясли и детските градини.  Съгласно указанията, за да подновите посещението на детето си в ДГ 50 трябва да имате предвид, че са необходими следните изследвания:

  • В случай, че детето  е отсъствало повече от 2 месеца -  еднократен отрицателен резултат за чревни паразити;
  • В случай, че детето е отсъствало повече от 30 дни се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  • В случай, че детето е отсъствало повече от 10 дни, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен,  родителите декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
  • Новоприетите деца ще се приемат след представяне на необходимите документи, съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини  и  Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за организацията и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

118505705_10217724985823685_361251572616286825_n 118538191_10217724986063691_5769771388833326216_n

Публикуваме декларация, която може да попълните.
В случай, че нямате възможност да я попълните и разпечатате, когато подновите посещението на детето в ДГ 50, може да я попълните на място в ДГ 50.   Декларация

Протокол от проведен конкурс по документи за допълнителни образователни дейности през учебната 2020/2021 год.

4 август, 2020

Протокол ДОД

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 година

8 юли, 2020

На основание Раздел II, чл. 8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 166 по Протокол № 13 от 14.05.2020 г. на СОС и решение № 4 по Протокол № 5 от 25.06.2020 г. на педагогическия съвет, директорът на ДГ № 50 „Зайчето Куики” обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/ 2021 г., за:

Английски език, Балет, Йога, Керамика,  Народни танци, Плуване, Футбол

Обява конкурс – английски език

Обява конкурс – балет

Обява конкурс – йога

Обява конкурс – керамика

Обява конкурс – народни танци

Обява конкурс – плуване

Обява конкурс – футбол

 

 

Важно съобщение

9 юни, 2020

Уважаеми родители,
Днес, 09.06.2020 г., при отчитане на резултатите от направени тестове за COVID-19 на част от персонала на детската градина, са установени 3 положителни проби. За резултатите са уведомени всички компетентни органи незабавно. Във връзка с това групи IВ и IVА няма да приемат деца до второ нареждане. Обръщаме се с молба към родителите на децата от всички групи, при възможност да не водят децата на детска градина утре, 10.06.2020 г. В момента в детската градина се извършват санитарно-хигиенни действия. На всички служители ще бъдат направени тестове.
Моля, да бъдем извинени за късния час на изпращане на съобщението. Ръководството на ДГ № 50 Ви уверява, че ще Ви държим в течение за всички последващи действия.
Росица Алексиева,
директор

Важно!

22 май, 2020

Уважаеми родители ,

Във връзка с мерките за организиране на дейността в детската градина / ясла, съобразно заповедта на министрите на здравеопазването и образованието следва да спазвате следните изисквания :

Със Заповед на директора, детската градина ще отвори на 27.05.2020 г.(сряда). Работното време на детската градина ще бъде променено, с цел извършване на цялостна дезинфекция на помещенията. Считано от 27.05.2020 г. работното време с деца на ДГ №50 „Зайчето Куики“ е следното: приемане на деца от 08:00 часа до 09:30 часа, издаване на деца от 16:00 до 18:30 часа;

Приема на децата в сградата ще се осъществява по следния начин:

Родителят отива с детето си до входа на детската градина (крилото, в което се намира групата на детето), след измерване температурата на детето:
- ако групата е на I етаж, детето се завежда от родителя до терасата, от където детето ще влезе;
- ако групата е II етаж, детето влиза през входа и се качва до групата си;

Родителите трябва да информират екипите по групи всеки четвъртък дали детето им ще посещава детска градина идната седмица;

Да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина/ясла;

Да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и обратно винаги, когато това е възможно;

Да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;

Да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина/ясла, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;

Да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване;

Да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина/ясла, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;

Да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);

Да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето;

Да бъдат подходящо облечени за игра навън;

Да имат подсигурени шапки за слънце;

Не се допуска децата да носят играчки от вкъщи;

Не се изисква медицинска бележка и изследване за постъпване в детска градина освен в случаите,  когато детето е с хронични заболявания;

Всички родители трябва да подпишат декларация, че са запознати с изискванията и графика на детската градина / попълва се преди постъпването на детето в детската градина / ясла.

Директор Р. Алексиева

Разпределение по групи от 27.05.2020 г.

I ясла – 8

II ясла – 12

Iа група – 16

Iб група – 10

Iв група – 10

IIа група – 8

IIб група – 11

ПГ 5год. а – 16

ПГ 5год. б – 10

ПГ 6год. а – 9

ПГ 6год. б– 10

 

Съобщение

15 май, 2020

ВАЖНО

Записването на приетите деца в ДГ № 50 „Зайчето Куики“  за учебната 2020/2021 г. ще се извършва съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ на място в детската градина, от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Влизането на всички родители в ДГ № 50 ще се осъществява при стриктно спазване на противоепидемичните мерки – носете лични предпазни средства.

Бюджет

11 май, 2020

Отчет бюджет 1-во тримесечие 2022

Бюджет 2021

Отчет 4-то тримесечие 2021

Бюджет 2020

Бюджет 2019