Уважаеми родители,

Вчера беше прекрасен ден за нас и децата ни. След успешния и незабравим спортен празник,

благодарим на всички, които донесоха продукти и  ги оценихте, а на двете дами – мама Дани и мама Симона за времето и организацията по базара.

Събраната сума, ще решим заедно с вас скъпи родители, как да ги изразходим най-добре за децата.

Настоятелство при ДГ 50