ДГ 50 „Зайчето Куики“ беше реализиран Проект за изграждане на площадка по БДП по

Програма за дейността на съвет по безопасност на движението на децата в София.

Водещи задачи са:

-запознаване на децата с основните опасности на пътя

-изграждане на елементарни представи и понятия в пътното движение и начални умения за безопасно придвижване;

умения за правене на елементарни констатации на наблюдаваната пътна среда

-затвърдява на наученото чрез организиране и провеждане на практически ситуации и мотивиращи дейности.

На 22.11.2022г.,се проведе практическа ситуация под мотото: „Безопасността на движението е право и отговорност на всички“, с цел подобряване качествата на знанията и уменията на малките участници в движението по пътищата.