Децата от 4 “А”, 4 “Б” и 4 “В” група посетиха Шияковския манастир “Св. Архангел Михаил” – гр. Костинброд. Те имаха удоволствието да се запознаят с историята на Левски в град Костинброд, както и да опознаят Шопската етнографско-културна област. Разгледаха и научиха за различните особености, посуда, сечива и вярвания на шопите. Децата играха различни игри, изпукаха и дегустираха пуклива царевица, прекараха време с животните, които се отглеждат в двора на манастира. Екскурзията до Костинброд предостави възможност на децата да получат интересни и щастливи спомени, които са придружени от нови знания и умения.