В периода 05.08.2023 г. – 13.08.2023 г., част от екипа на ДГ № 50 взе участие в структуриран курс на тема „Конструктивната дейност в детската градина като игрово образователно средство“, който се проведе в гр. Тампере, Финландия.

Програмата на курса беше следната:

05.08.2023      Пътуване със самолет София-Мюнхен, Мюнхен-Хелзинки. Пътуване с влак Хелзинки-Тампере. Настаняване и регистрация.

06.08.2023      Конструирането като дейност в детската градина.

Материали за конструктивни дейности в детската градина – налични на пазара готови конструктори и други видове материали, плюсове и минуси.

Работилница: Конструиране на дейности с тухлички.

07.08.2023      Споделяне на опит на участници в конструктивни дейности в техните детски градини.

Lego Duplo – запознаване с неговите елементи и възможности, комплекти, снабдяване с части от комплекти.

Работилница: Сортиране на Lego Duplo тухли и елементи.

08.08.2023      Методика за интегриране на дейностите по конструиране в учебната програма на детската градина.

Конструктивни дейности с Lego Duplo материали в групата на детската градина – организация на работа.

Как децата учат основни умения за конструиране с Lego Duplo?

Как да научим математиката с конструктивни дейности в детската градина?

09.08.2023      Посещение на детската градина.

Как да опознаем света с конструктивни дейности в детската градина – цветове, превозни средства, правила за движение, семейство, професии, държави и знамена?

10.08.2023      Как да научим за природата с конструктивни дейности в детската градина – животни, дървета, растения?

Как да научим буквите, думите и езика с конструктивни дейности в детската градина?

11.08.2023      Забавното време в живота на детето, представено от дейности по конструиране – Рождени дни, Коледа, Великден, Игра, Забавен огън.

Разиграване на роли в игрови ситуации с дейности по конструиране.

Документиране и оценяване на работата с строителните материали с децата в детската градина.

Работилница: Разработване на учебни единици за конструктивни дейности в детската градина.

12.08.2023      Заключение на курса – Какво научихме?

От какво се нуждаем като подкрепа за конструктивни дейности с деца?

Каква ще бъде следващата стъпка за интегриране на конструиращи дейности в нашата детска градина?

Раздаване на сертификати за участие.

13.08.2023      Отпътуване с влак Тампере-Хелзинки, отпътуване със самолет Хелзинки-Мюнхен, Мюнхен-София.

Темите на обучението бяха актуални и целенасочени. Споделянето на педагогически практики беше полезно и пряко свързано с работата по проекта и с възпитателно-образователната работа в детската градина.

Проектът ще приключи в края на учебната 2023/2024 година с представяне на придобитите компетентности пред родители, колеги и общественост.