Днес 22.03.2023 г., децата от 3 Б група, заедно със своите учители М.Червенкова и М.Цанева, представиха  пъстър спектакъл „Пролетна въртележка“. С красиви костюми, с песни, танци  и много усмивки те зарадваха своите родители и  близки.