Стартира пилотният проект на Столична община “Хей ръчички” в ДГ 50 „Зайчето Куики“ в район „Възраждане“. Инициативата е на общинския съветник Анна Стойкова  и ще се реализира в 14 детски градини в София, с Решение на Столичния общински съвет.

Първата образователна среща на децата от трета и четвърта групи на 50 ДГ с жестовия език – езика на глухите хора, беше много емоционална и интересна за тях. Видяха, как чрез жестовия език може да се представи текста, а чрез очите и лицето – емоцията от музиката, която сърцето преживява.

„Вълшебната“ шапка научи децата не само на нови думи, но и как те се изразянат на жестов език.

Анна Стойкова поздрави децата, техните учители и благодари на родителите, които са дали съгласие, децата да се включат в проекта.

 

Тя сподели, че проектът “Хей ръчички” ще помогне на процеса на приобщаване на глухите деца като се постигне естествено и пълноценно общуване чрез жестов език, а чуващите деца ще разберат, че съществува жестов език и че глухите хора са част от многообразието на обществото, в което всички живеем.

Инициативата включва ежемесечни образователни посещения на глухи актьори от Театър Мим-Арт (Mim-Art Theatre) към Сдружение „Тишина“ и лицензиран жестов преводач от Фондация „Развитие и Интеграция“ с педагогически профил в 14 детски градини в рамките на 7 месеца от декември 2022 г. до юни 2023 г.

Целта е по достъпен и интересен начин децата да научат песничка от програмата на съответната детска градина на български жестов език.