В детската градина работят изключително мотивирани учители. Те приемат работата с децата като призвание и непрекъснато търсят нови и нови начини за разнообразяване на образователния процес. Търсят начини, как престоя на децата в детската градина да бъде приятен, полезен и вдъхновяващ. Как да бъдат в крак със съвременните тенденции в образованието и то от толкова ранна възраст. Бързо движещият се напред свят и нуждите на съвременните деца, налагат необходимостта да се търсят начини и форми за целенасочена допълнителна работа извън заложеното в задължително обучение по учебната програма.

Придобиването на знания и умения от децата е съществена част от техния образователен процес. От решаващо значение е да предоставим на децата възможности да учат и да се развиват по начин, който е увлекателен и ефективен. Един такъв начин за постигане на това е осъществяването на конструктивни дейности в детската градина. Тези дейности включват децата в практически преживявания, които насърчават изследването, решаването на проблеми и творчеството.

Конструктивните дейности позволяват на децата да развият своята креативност и въображение. Децата са естествено любопитни и обичат да изследват света около тях. Конструктивните дейности са отлично средство за усвояване на знания и умения от децата в образователния процес на детската градина. Те насърчават развитието на креативността, фините двигателни умения, социалните умения и могат да се използват за преподаване на важни концепции и умения.

Наблюденията на учителите сочат, че децата с желание работят с конструктивните материали и разказват едно на друго какво са построили. Това ни навежда на мисълта, че има скрит потенциал в конструктивните дейности, който все още не сме използвали в нашата детска градина, за да разширим набора от педагогически инструменти, които използваме в образователната дейност с децата.

Чрез прилагане на конструктивни дейности в задължителната учебна програма на детската градина, педагозите ще могат да създадат забавна и ангажираща учебна среда, която насърчава децата да изследват, решават проблеми и да си сътрудничат. Вкарването на конструктивната дейност в задължителните образователни дейности може да доведе до ползи като: целенасочено развиване на екипната и индивидуалната работа; възможност за равнопоставеност; развитие на речта, чрез представяне на направеното. Тези дейности насърчават любов към ученето, което ще служи на децата през цялата им академична кариера и след това.