При възобновяване на посещението на децата в детската градина се представят следните документи:

– При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;

– При отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози;

– При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;

– В началото на всяка учебна година, родителите представят здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист.

При постъпване в ясла, родителите представят следните документи:

1. Здравно-профилактична карта, попълнена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист;

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;

4. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

5. Данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;

7. Медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист.

В детските градини целогодишно се приемат деца въз основа на писмено заявление, подадено от родителите.

При постъпване в детска градина, родителите представят следните документи:

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист;

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

3. 3зследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

4. Данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;

5. Медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.