Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Обява ДОД – https://odz50.bg/wp-content/uploads/2023/07/ДГ-50-обява-ДОД.docx Протокол от конкурс – https://odz50.bg/wp-content/uploads/2023/07/Протокол-конкурс-ДОД-ДГ50.pdf Заповед...

150-ата годишнина от гибелта на Апостола на свободата Левски

В навечерието на отбелязването на 150-ата годишнина от гибелта на Апостола на свободата Левски, децата се запознаха с неговото дело, чрез разнообразни дейности. Емоционално възпроизведоха песни, рецитираха стихотворения. Заедно с учителите изхотвиха табла и рисуваха....