Проект № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000143276, по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, име на проекта „Строим и играем, за да знаем!“

В периода 05.08.2023 г. – 13.08.2023 г., част от екипа на ДГ № 50 взе участие в структуриран курс на тема „Конструктивната дейност в детската градина като игрово образователно средство“, който се проведе в гр. Тампере, Финландия. Програмата на курса беше...

Уважаеми родители, Във връзка с началото на новата учебна 2023/2024 година Ви предоставяме информация за необходимите медицински документи, които трябва да представите при възобновяване на посещение на детска градина.

При възобновяване на посещението на децата в детската градина се представят следните документи: – При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни...

Необходими документи при постъпване

Уважаеми родители, Във връзка с началото на новата учебна 2023/2024 година Ви предоставяме информация за необходимите медицински документи, които трябва да представите при възобновяване на посещение на детска градина. При възобновяване на посещението на децата в...

„Конструктивната дейност в детската градина като игрово образователно средство“

Проект № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000143276, по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, име на проекта „Строим и играем, за да знаем!“ В периода 05.08.2023 г. – 13.08.2023 г.,...

“СТРОИМ И ИГРАЕМ, ЗА ДА ЗНАЕМ“

В детската градина работят изключително мотивирани учители. Те приемат работата с децата като призвание и непрекъснато търсят нови и нови начини за разнообразяване на образователния процес. Търсят начини, как престоя на децата в детската градина да бъде приятен,...

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Обява ДОД – https://odz50.bg/wp-content/uploads/2023/07/ДГ-50-обява-ДОД.docx Протокол от конкурс – https://odz50.bg/wp-content/uploads/2023/07/Протокол-конкурс-ДОД-ДГ50.pdf Заповед...