Проект № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000143276, по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, име на проекта „Строим и играем, за да знаем!“

В периода 05.08.2023 г. – 13.08.2023 г., част от екипа на ДГ № 50 взе участие в структуриран курс на тема „Конструктивната дейност в детската градина като игрово образователно средство“, който се проведе в гр. Тампере, Финландия. Програмата на курса беше...