Дг №50 " зайчето куикИ"

ДОКУМЕНТИ

Административни

Правилници, Наредби, Протоколи и др.

Етичен Кодекс

на работещите в  ДГ № 50 “ЗАЙЧЕТО КУИКИ”

МОДЕЛ ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВАТА ДГ 50

ДГ № 50 “ЗАЙЧЕТО КУИКИ” учебната 2022/2023 г.

Стратегия за развитие

ДГ № 50 “ЗАЙЧЕТО КУИКИ” учебната 2022/2023 г.

Годишен План БДП

за работа на комисията по безопасност на движение по пътищата през учебната 2022-2023г.

Правилник за организиране дейността

на  ДГ № 50 “ЗАЙЧЕТО КУИКИ”

За Родители

Документи, Бланки и Декларации

Отсъствие по домашни причини - 1, 2 яслени групи

Декларация, която се попълва от родител/настойник на детето.

Отсъствие по домашни причини - 3, 4 групи

Заявление за записване за посещение на допълнителни образователни дейности.