Групи

През учебната 2022/2023 година ДГ № 50 „Зайчето  Куики“ – гр. София,

р-н „Възраждане“ ще посещават 278 деца, разпределени по възраст.

Обособени са и функционират 11 групи с деца:

Мед. сестра – Лилия Лазарова

Мед. сестра – Мая Младенова

Помощник възпитател – Нели Накева

Помощник възпитател – Пъша Мокова

Учител – Десислава Серафимова

Учител – Нанси Николаева

Помощник възпитател – Антоанета Димитрова

Учител – Силвия Димитрова

Учител – Микаела Начева

Помощник възпитател – Райна Тихомирова

Учител – Антония Златева

Учител – Елена Ганчева

Помощник възпитател –

 

Помощник възпитател – Светлана Тодорова

Учител – Марияна Кръстева

Учител – Мирела Тодорова

Помощник възпитател – Катя Бозова

Учител – Елена Иванова

Учител – Нели Василева

Помощник възпитател – Петя Сертова

 

 

Учител – Донка Танчева

Учител – Ширин Салимова

Помощник възпитател – Диана Манолова

 

Учител – Магдалена Червенкова

Учител – Мария Цанева

Помощник възпитател – Петя Истаткова

Учител – Емили Григорова

Учител – Лозанка Иванова

Помощник възпитател – Христина Найденова

Учител – Александрина Борисова

Учител – Йорданка Змеева

Помощник възпитател – Стана Спасова

 

Учител – Румяна Каменска

Учител – Йорданка Димитрова

Помощник възпитател – Любка Кършакова