Групи

През учебната 2022/2023 година ДГ № 50 „Зайчето  Куики“ – гр. София,

р-н „Възраждане“ ще посещават 275 деца, разпределени по възраст.

Обособени са и функционират 11 групи с деца:

Мед. сестра – Лилия Лазарова

Мед. сестра – Мая Младенова

Помощник възпитател – Антоанета Димитрова

Помощник възпитател – Пъша

Учител – Десислава Серафимова

Учител – Нанси Николаева

Помощник възпитател – Антоанета Димитрова

Учител – Силвия Димитрова

Учител – Микаела Начева

Помощник възпитател – Райна

Учител – Антония Златева

Учител – Елена Ганчева

Помощник възпитател – Гергана

Помощник възпитател – Теменужка

Помощник възпитател – Светлана

Учител – Марияна Кръстева

Учител – Мирела Тодорова

Помощник възпитател – Катя

Учител – Елена Иванова

Учител – Нели Василева

Помощник възпитател – Петя Сертова

Работник кухня – Александра Георгиева

Учител – Донка Танчева

Учител – Марина Арсова

Учител – Ширин Салимова

Помощник възпитател – Диана

Помощник възпитател – Т.Праматарова

Учител – Магдалена Червенкова

Учител – Мария Цанева

Помощник възпитател – Петя Истаткова

Учител – Емили Григорова

Учител – Лозанка Иванова

Помощник възпитател – Христина

Учител – Александрина Борисова

Учител – Йорданка Змеева

Помощник възпитател – Стана

Учител – Румяна Каменска

Учител – Йорданка Димитрова

Помощник възпитател – Любка