ДЕТСКА ГРАДИНА

ЗАЙЧЕТО "КУИКИ"

гр. София

Администрация

Директор: Росица Алексиева

ВрИД – Гергана Стойкова

Телефон: 02/ 822 91 41

Информация

Прием

През учебната 2022/2023 година ДГ № 50 „Зайчето  Куики“ – гр. София, р-н „Възраждане“ ще посещават 275 деца, разпределени по възраст. Обособени са и функционират 11 групи с деца:

 • 1 яслена група за деца родени 2021 г.;
 • 1 ранновъзрастова група за деца родени 2020 г.;
 • 2 първи групи – 2019 г.;
 • 2 втори групи – 2018 г.;
 • 2 ПГ за 5 годишни – 2017 г.;
 • 3 ПГ за 6 годишни. – 2016 г.
Групи

През учебната 2022/2023 година ДГ № 50 „Зайчето  Куики“ – гр. София, р-н „Възраждане“ ще посещават 275 деца, разпределени по възраст. Обособени са и функционират 11 групи с деца:

 • 1 яслена група за деца родени 2021 г.;
 • 1 ранновъзрастова група за деца родени 2020 г.;
 • 2 първи групи – 2019 г.;
 • 2 втори групи – 2018 г.;
 • 2 ПГ за 5 годишни – 2017 г.;
 • 3 ПГ за 6 годишни. – 2016 г.
Педагогически състав

Педагогическият състав на ДГ № 50 включва:

 • директор;
 • главен учител;
 • учител по музика;
 • 14 старши учители;
 • 5 учители;
 • психолог;
 • логопед;
 • ресурсен учител.
Материална база

Детска градина № 50 разполага с модерно построена сграда. Състои се от три корпуса с топли връзки между тях. В детската градина има плувен басейн, физкултурен салон, амфитеатрален музикален салон, интерактивен кабинет за обучение, балетна зала, кабинет за чуждоезиково обучение, кабинет по керамика, логопедичен кабинет, ресурсен кабинет, кабинет на психолог, медицински кабинет, учебна подземна пешеходна зона с всички съоръжения за обучение по безопасно движение по пътищата.

Дворът на ДГ № 50 е много добре озеленен и се поддържа в добър вид. Обособени са 11 площадки за игра на отделните  групи.

Допълнителни образователни дейности:

В детската градина се дава възможност на децата да участват в допълнителни образователни дейности:

 • английски език;
 • балет;
 • йога;
 • керамика;
 • народни танци;
 • плуване;
 • футбол.

На децата ежегодно се осигурява ски училище и летен отдих на море.

Проекти

От 2021 г. проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

От 2021 г. проект BG05M2OP001-3.018-0001 “Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП“ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

От 2021 г. НП „Успяваме заедно“ – Модул 2: „Иновативна детска градина“, Изграждане на “LEGO кабинет“

От 2022 г. Програма за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София -Тема: „Изграждане на площадка по безопасност на движението по пътищата“

От 2022 г. Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – Тема “Аз спортувам“

От 2022 г. Пилотен проект „Lego education референтна детска градина“

„Бухалчета“

Яслена група

„Мики Маус“

Първа „А“ група

„Пчелички“

Първа „Б“ група

„Слънце“

Първа „Б“ група

През учебната 2022/2023 година ДГ № 50 „Зайчето  Куики“ – гр. София,

р-н „Възраждане“ ще посещават 278 деца, разпределени по възраст.

Обособени са и функционират 11 групи с деца:

Основната дейност

в детската градина е играта и учителят е този, който в процеса на педагогическо взаимодействие, чрез нея развива познавателните интереси на децата, пробужда интереса им, осигурява условия да проявяват възможностите си, предоставя самостоятелност в търсенето на знания и умения, поощрява за постигнати успехи.

За децата от ДГ № 50 полагат грижи висококвалифицирани и мотивирани детски учители, отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.

Адрес

гр. София
район „Възраждане“,
кв. „Зона Б-5”ул. „Осогово“ 1

Работно Време

Пон-Пет : 7:00 – 19:00
Събота-Неделя: Затворено

Телефон & Email

02 / 822 91 41
d.gradina50@gmail.com

Предстоящи събития

Понеделник, 1 юни

Ден на детето

Петък, 18 Юли

Празничен концерт

Вторник, 1 август

Благотворителен базар

Новини

 

ДГ 50 Куики

Модел за работа със семействата и децата в период на адаптация

На 07.10.2022г. децата от всички групи взеха участие в спортни игри, които бяха организирани по програма за развитие...
ДГ 50 Куики

Екскурзия 5.10.2022г.

Децата от 4 “А”, 4 “Б” и 4 “В” група посетиха Шияковския манастир “Св. Архангел Михаил” – гр. Костинброд. Те имаха...
ДГ 50 Куики

Честит 15-ти септември!

Пожелаваме на целия екип на ДГ 50, на всички дечица и техните родители, здрава, спокойна, забавна, ползотворна и...

Деца

Допълнителни Образователни дейности

Персонал

Събития

години ДГ-50 "ЗАЙЧЕТО КУИКИ"

година на откриване