Дг "зайчето куики"

Екип

Възпитателно-образователния процес е резултат от усилията на целия екип, съобразен със съвременните изисквания, с очакванията на родителите и с интересите на децата.

Знаем как да направим ученето забавно за децата

Екип от опитни, интелигентни, амбициозни и енергични преподаватели, посветили се на децата, за да открият и развият таланта и способностите на всяко едно от тях.

Състав на групите през учебната 2022/2023 година

Яслена група „Бухалчета“

Лилия Лазарова

Учител

Мая Младенова

Учител

Нели Накева

Помощник възпитател

Пъша

Помощник възпитател

Първа „В“ група

Антония Златева

Учител

Елена Ганчева

Учител

Боряна Високалийска

Помощник възпитател

Светлана Тодорова

Помощник възпитател

Първа „Б“ група „Пчелички“

Силвия Димитрова

Учител

Микаела Начева

Учител

Райна Тихомирова

Помощник възпитател

Първа „А“ група  „Мики Маус“

Десислава Серафимова

Учител

Нанси Николаева

Учител

Петя Сертова

Помощник възпитател

Втора „А“ група „Мечо Пух“

Марияна Кръстева

Учител

Мирела Тодорова

Учител

Катя Бозова

Помощник възпитател

Втора „Б“ група „Калинка“

Елена Иванова

Учител

Нели Василева

Учител

Антоанета Димитрова

Помощник възпитател

Трета „А“ група „Детелинка“

Донка Танчева

Учител

Марина Арсова

Учител

Ширин Салимова

Учител

Диана Манолова

Помощник възпитател

Т.Праматарова

Помощник възпитател

Трета „Б“ група „Светулка“

Магдалена Червенкова

Учител

Мария Цанева

Учител

Петя Истаткова

Помощник възпитател

Четвърта „А“ група „Слънчогледи“

Емили Григорова

Учител

Лозанка Иванова

Учител

Христина Найденова

Помощник възпитател

Четвърта „Б“ група „Звездичка“

Александрина Борисова

Учител

Йорданка Змеева

Учител

Стана Спасова

Помощник възпитател

Четвърта „В“ група „Слънчо“

Румяна Каменска

Учител

Йорданка Димитрова

Учител

Любка Кършакова

Помощник възпитател

Ресурсно подпомагане

Мария Естрада

Психолог

Светлана Георгиева

Логопед

Мария Цанева

Ресурсен учител

Музика

Петя Стоянова

Музикален учител

Кабинетни медицински сестри

Вероника Христова

Медицинска сестра

Анна Кьосева

Медицинска сестра

Кухненски персонал

Валентина Ватрачка

Готвач

Надежда Илиева

Помощник готвач

Албена Борисова

Работник кухня

Административен персонал

Валентина Тенева

Домакин

Димитринка Минкова

Счетоводител

Диана Попова

Финансов контрольор

Антоанета Петкова

ЗАС

Помощен и обслужващ персонал

Георги Пейчев

Работник поддръжка